ދ. ހުޅުދެލި ސްކޫލުގެ ޕްރިންސްިޕަލާއި ބިދޭސީ ޓީޗަރަކާއި ދެމެދު މައްސަލަތަކެއް ޖެހި، ޕްރިންސިޕަލް އެ ރަށުން ބޭރުކޮށްފިއެވެ

ހުޅުދެލި ކައުންސިލް ރައީސް އިސްމާއިލް ނިޒާމް އޮންލައިން ނޫހެެއް ކަމަށްވާ ސީއެންއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވިދާޅުވީ ޕްރިންސިޕަލް ރަށުން ފޮނުވާފައިވަނީ އެ އަތޮޅު މާއެނބޫދޫ އަށް ކަމަށެވެ

އަދި ޕްރިންސިޕަލް ރަށުން ފޮނުވާލާފައިވާއިރު، "ބިދޭސީ ޓީޗަރާއި ބެހިގެން ރަށުން ބޭރުކޮށްލީ ކަމަށްވެސް" ބައެއް މީހުން ބުނެ އުޅޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައުންސިލުންވެސް މި މައްސަލަ އާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދެއެވެ.  

މި މައްސަލައާއި ބެހޭ ގޮތުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.