މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަބަދަށްފެހިމަގުގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި ރޯވެ، ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު އާއިލާތަކަށް ލުއި ގޭސްފުޅި ޕެކޭޖު ދިނުމަށް މޯލްޑިވް ގޭސްއިން ނިންމައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވް ގޭސްއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން ދިރިއުޅޭނެ ތަންތަން ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާއިރު، އެ އާއިލާތަކުން ކައްކަން ބޭނުންވާނެ ގޭސް ފުޅި އެ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވް ގޭސްގެ "ލުއި ސްޓޭންޑަރޑް" ޕެކޭޖް އެ އާއިލާތަކަށް އަރުވަން ނިންމާފައިވާކަމަށްވެސް އެ ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މަގުސަދަކީ ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް މިވަގުތުވެސް ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ކެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދިނުނަށް ކަމުގައި އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.