މާފުށީ ޖަލަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި އަތުލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މާފުށީ ޖަލަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތުތަކާ ގުޅިގެން ރޭ 2:25 ހާއިރު ފުލުހުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި 21 އަހަރުގެ މީހަކާއި އަދި 26 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރޭ މާފުށި ޖަލަށް އެތެރެކުރަން އުޅެފައިވާ ތަކެއްތީގެ ލިސްޓް: 

 1. ސިމް ކާޑު (ދިރާގު)
 2. 62 ފޯނު ޗާޖަރު،
 3. 39 ޔޫއެސްބީ ޑްރައިވް،
 4. 22 ހެޑްސެޓް،
 5. 5 އެޑެޕްޓާ،
 6. 31 ފޯނު (ނޮކިއާ، އަދި އެލް އެއިޓް ސްޓާ)،
 7. 41 ސްމާޓް ފޯނު،
 8. 2 ސިވިން ކިޓް،
 9. 5 ނިޔަފަތި ކަނޑާ ދަތި،
 10. 5 ސުޕަ ގްލޫ،
 11. 5 ކަތުރު،
 12. 3 ކުޑަ ވަޅި،
 13. 2 ފެމް ދަޅު،
 14. 2 ކަޓަރު ތިލަ ފޮށި،
 15. 2 އައޮޑިން ލޮނު ޕެކެޓު،
 16. 4 ލޯގަނޑު،
 17. 12 ދުނި ކީސްތިލަ،
 18. 5 ސަމުސާ،
 19. 5 ޔޫއޯ (ފޯކް)

މިމައްސަލަ ކ. މާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.