އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްގެ އިތުބާރު މިޑްފީލްޑަރު ބެނާޑޯ ސިލްވާ ވައްދާލި ހެޓްރިކާއެކު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އިން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 8-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ވަޓްފޯޑް ބަލިކޮށްފިއެވެ.

މިއީ އަލަށް ޕްރޮމޯޓުވި ނޯވިޗް ސިޓީ އަތުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ބަލިވުމުން އެކަމުގެ ހިތްދަތިކަން ފިލުވާލުމަށް ސިޓީ އަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. މީގެއިތުރުން، މިއީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާރީޚުގައި އެ ޓީމުން ހޯދި އެންމެ ބޮޑު މޮޅެވެ.

ރޭގެ ނަތީޖާއާއެކު ސިޓީ ވަނީ ތާވަލްގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ލިވަޕޫލްއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ދެ ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފައެވެ. ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އުޅޭ ލިވަޕޫލަށް ކުޅުނު ފަސް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ސިޓީ އަށް ހަ މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 13 ޕޮއިންޓެވެ. އޭގެ ދެ ޕޮއިންޓް ފަހަތުން ތިންވަނައިގައި އޮތީ ލެސްޓާ ސިޓީ އެވެ. ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ބޯންމައުތަށް ލިބިފައިވަނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ.

ސިޓީން ރޭގެ މެޗަށް ނިކުތީ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ނޯވިޗް އަތުން 3-2 އިން ބަލިވި މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައަށް ހަތަރު ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާއިރު، އާއްމުކޮށް އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅެމުން އަންނަ އިނގިރޭސި ވިންގާ ރަހީމް ސްޓާލިން ރޭގެ މެޗު ފެށީ ބެންޗުންނެވެ.

ސިޓީގެ އެތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ 18 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ފަސް ގޯލް ޖަހާފައެވެ. އެގޮތުން، ރޭގެ މެޗު ފެށިގެން ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ބެލްޖިއަމް މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑި ބްރައިނާ ނަގައިދިން ހިތްގައިމު ހުރަހަކުން ޑޭވިޑް ސިލްވާ ލީޑްނަގައިދީފައިވާއިރު، އޭގެ ހަ މިނެޓުފަހުން ވަޓްފޯޑްގެ ކީޕަރު ބެން ފޮސްޓާ ސިޓީގެ އަލްޖީރިއާ ވިންގާ ރިޔާދް މާރޭޒަށް ކުރި ފައުލަކަށް ރެފްރީ ދިން ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ވަނީ ނަތީޖާ 2-0 އަށް ބަދަލުކޮށްލާފައެވެ. އޭގެފަހުން، މާރޭޒްގެ ހިލޭޖެހުމަކުން ސިޓީގެ ލީޑް އިތުރަށް ފުޅާކޮށްދީފައިވަނިކޮށް، ބެނާޑޯ ސިލްވާގެ އިތުރުން ނިކޮލަސް އޮޓަމެންޑީ ކާމިޔާބުކުރި ގޯލްތަކާއެކު އެ ޓީމުން ފުރަތަމަ ހާފް ނިންމާލީ 5-0 އިން ކުރީގައިއޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީސް، ބެނާޑޯ ސިލްވާ ވަނީ އިތުރު ދެ ލަނޑުޖަހައި ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު އޭނާ ވެފައިވަނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހެޓްރިކް ހެދި ޕޯޗުގަލްގެ ތިންވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށެވެ. މީގެކުރިން، އެކަން ހާސިލްކުރީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުރިން ކުޅުނު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ވުލްވްސްގެ ފޯވާޑް ޑިއޯގޯ ޔޮޓާ އެވެ. ސިޓީގެ ފަހު ލަނޑު، މެޗު ނިމެން ފަސް މިނެޓަށްވެފައިވަނިކޮށް ޖަހައިދިނީ މި މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ޑި ބްރައިނާ އެވެ.

ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު އެހެން މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ލެސްޓާ އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި 2-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ ބަލިވިއިރު، ބާންލޭ ވަނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން ނޯވިޗް ބަލިކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން، ބްރައިޓަން ހޯވް އެންޑް އެލްބިއަންއާ ދެކޮޅަށް ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއްނުޖެހި އެއްވަރުވިއިރު، ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހައިރާންކުރަނިވި ނަތީޖާއެއް ނެރުނު ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް ވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި 2-0 އިން އެވަޓަން ބަލިކޮށްފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗުތަކުގެ ތެރޭގައި، ހަފްތާގެ ބޮޑު މެޗުގައި ރާއްޖޭގަޑިން 20:30 ގައި ލިވަޕޫލްއާ ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރާއިރު، 18:00 ގައި ކުޅެވޭ މެޗުގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް ނިކުންނާނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށެވެ. މީގެއިތުރުން، އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ކުޅޭ މެޗުވެސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމަ އެގަޑީގައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.