އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތަތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކަލާފާނު ސުކޫލުގައި އިންނަވައިގެން "ޖަޒީރާ ނިއުސް"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ، ކަލާފާނު ސުކޫލުގެ ހޯލު މިހާރު އެއްކޮށް ފުރިވައިވާކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު ތަނެއް ހަމަޖެއްސުމަށް މިހާރު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު މިތަނަަށް އައި އިރު، ދެ އާއިލާއެއް ވަނީ ގެނެސްފަ، ނަމަވެސް މިހާރު މުޅި ހޯލު އޮތީ ފުރިފަ" މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއީ ގައުމީ ބޮޑޫ ޙާލަތެއްކަމަށެވެ. އަދި މި ޙާލަތުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ހެދުން ، ފައިވާން ފަދަ ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރައްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކަލާފާނު ސުކޫލަށް ތަކެތި ގެނެސްދެއްވުމަށް މިިނިސްޓަރ ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތަތަކުންވެސް ކަލާފާނު ސުކޫލަށް އައުމަށްވެސް މިނިސްޓަރ އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.