ދުނިޔެ
ހިޒްބުﷲ އިން 24 އިޒްރޭލު ސިފައިން މަރާލައިފި

ހިޒްބުއްލާއިން 24 އިޒްރޭލު ސިފައިން މަރާލައިފި އެވެ.

އިޒްރޭލު މީޑިއާތަކާ ހަވާލާދީ ފަލަސްތީނުގެ ނޫސް އެޖެންސީ ސަމާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހިޒްބުاللهގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސައީދު ހަސަން ނަސްރުالله ދާދި ފަހުން ދެއްކި ވާހަކައަށް ފަހު އިޒްރޭލުން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރިމަތިލުންތައް ވަރުގަދަވެ، އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން މަރުވާން މެދުވެރިވި އެވެ.

ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން ހިޒްބުالله އިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ގައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށެވެ. އަދި އުތުރުގެ ބޯޑަރުތަކުގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ދެމެހެއްޓުމަށެވެ.

ނަސްރުالله ދާދިފަހުން ޓީވީގައި ދެއްކި ވާހަކައިގައި ބުނީ އިޒްރޭލުން ގައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން އިޒްރޭލުގެ ސިފައިންގެ 1،500 އެއްހާ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ހިޒްބުالله ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ސަރަހައްދުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކަށް އިޒްރޭލަށް ހަމަލާތައް ދިނުމަށް މަޖުބޫރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލުބްނާން ސަރަހައްދުން ހިޒްބުﷲގެ ހަނގުރާމަވެރިން އިޒްރޭލަށް ހަމަލާދެމުންދާއިރު ގައްޒާގައި ތިބި ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންވެސް ދަނީ އިޒްރޭލު ސިފައިންނަށް ހަމަލާ ދެމުން ނެވެ. ހަމާސްގެ އަތްދަށުން ލިބޭ އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ރޭގައިވެސް އިޒްރޭލު ސިފައިން ވައިގެ މަގުން އިޒްރޭލަށް އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތްތައް އައިޑީއެފްއިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ.

ގައްޒާގައި ތިބި އަލް ގައްސާމް ބްރިގޭޑުން ވަނީ އިއްޔެވެސް އިޒްރޭލުގެ 7 ސިފައިންގެ މީހަކު މަރާލާފަ އެވެ. މިއަދު ޖަބަލިއާ ކޭމްޕްގައި ތިބި 5 ސިފައިންނެއް މަރުވުމާއި ގުޅިގެން އިޒްރޭލުން ވަނީ ރަފާއަށް އިތުރު ބްރިގޭޑެއް ފޮނުވަން އުޅޭކަން ހާމަކޮށްފަ އެވެ. މި 5 ސިފައިން މަރުވެފައިވަނީ އިޒްރޭލު ސިފައިން ދިން ހަަމަލާތަކެއްގަ އެވެ. ރަފާގައި އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ފުޅާކުރަމުންދާއިރު އިޒްރޭލުން ދަނީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައިވެސް ރެއިޑްތައް ހިންގަމުން ނެވެ. މިއަދުވެސް ފަލަސްތީނުން ވަނީ ހުޅަނގު އައްސޭރިން 3 މީހަކު ޝަހީދުވީ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ.

13
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top