ޚަބަރު
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން މާލޭގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

މާލޭގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިގެންސަށް 14 މެއި ވަނަ ދުވަހު ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ފަސް މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ތިބި އެޕާޓްމަންޓް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު އެތާތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ 29 ރަބަރު ޕެކެޓުވަނީ ފެނިފައި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މެއި 14 ވަނަ ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރާއި 45 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ފަސް ފިރިހެނުން ކަމަށެވެ.

އެމީހުންގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން އެންމެންވެސް 15 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

މި މައްސަލާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ބަލައި ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުން މާލޭގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފުލުހުން މިފަދަ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގަ އެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top