ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ހާއްސަ ކްލިނިކެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. 

"ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ" ކުލިނިކް ރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ރާއްޖޭގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަޙްމަދު އެވެ.

ރޭގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ މި ކްލިނިކު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމުގެ އިތުރުން ކުލިނިކުގެ ވެބްސައިޓުވެސް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މާފަންނު ފްލެމިންގޯ ގޭގައި ހުންނަ މި ކްލިނިކް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށް ފަހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މެޑަމް ފަޒްނާ ވަނީ ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ގުޅޭ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ފަސްޓް ލޭޑީ ވަނީ ނަފްސާނީ ބަލިތައް ތަހައްމަލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާދޭ ފަރާތްތައް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.