ކުޅިވަރު
ރިސޯޓް ލީގު 2024: ވަރުގަދަ ބަނޑޮސް ކައިރިން ކުޑަހުރާ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ރިސޯޓު ލީގުގެ ނޯތު މާލޭ ޒޯނުގައި އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް ބަނޑޮސް ބަލިކޮށް ކުޑަހުރާ އިން މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅު ކޮށްފި އެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ކުޑަ ހުރާ މޮޅުވީ 6-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ވެފައިވަނީ ގިނަ ގޯލުތަކެއް ފެނުނު ހާފަކަ ށެވެ. އެގޮތުން، މެޗުގައި ޖަހާފައިވާ ނުވަ ގޯލުގެ ތެރެއިން ހަތް ގޯލު ޖަހާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގަ އެވެ.

މެޗު ފެށިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި ކުޑަ ހުރާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މަޒީން އެވެ. މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ، ބަނޑޮސް އިން ވަނީ ރަނގަޅު ރައްދެއް ދީފަ އެވެ. ފަސް ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ޝަމީމް އެވެ. ބަނޑޮސް އިން ނަތީޖާ އެއްވަރު ކުރިތާ ފަސް މިނެޓު ތެރޭގައި، ކުޑަ ހުރާގެ ލޫތު ވަނީ ގޯލެއް ޖަހައި، އަނެއްކާވެސް ލީޑު ހޯދައިދީފަ އެވެ.

ކުޑަ ހުރާ އިން ލީޑު ނެގުމަށްފަހު، އެ ޓީމުގެ މައުލޫފް ވަނީ ގާތް ގާތު ދެ ގޯލު ޖަހައި، ކުޑަ ހުރާ އަށް ތިން ގޯލުގެ ލީޑެއް ހޯދައިދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ހާފު ނިމެން ކައިރި ވެފައިވަނިކޮށް ބަނޑޮސް އިން ވަނީ ދެ ގޯލު ޖަހައި، ފަރަގު ކުޑަކޮށްފަ އެވެ. ބަނޑޮސްގެ ފަހު ދެ ގޯލު ޖެހީ ޝަމީމް އާއި މުސީރު އެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައި ކުޑަ ހުރާގެ ލޫތު ވަނީ އިތުރު ދެ ގޯލު ޖަހައި ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކޮށް، ޓީމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފަ އެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީވެސް ލޫތު އެވެ.

މި މޮޅާއެކު ކުޑަ ހުރާ ވަނީ ތާވަލުގެ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލާފަ އެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތީ، މިއަދު ހިލްޓަން ކައިރިން މޮޅުވި ރީތި ރަށެވެ.

31
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top