ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބާޓް މުގާބޭ، އުމުރުން 95 އަހަރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުން މުގާބޭ އަވަހާރަވެފައިވަނީ ސިންގަޕޫރުގެ ހޮސްޕޓަލެއްގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށެވެ. 

މުގާބޭ ނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން ޒިމްބާބުވޭގެ މިހާރުގެ ރައީސް އެމާސަން މޫނަންގާގުވަ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މުގާބޭއަކީ ޒިމްބާބުވޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ހަރަކާތުގެ ބާނީ ކަމަށެވެ. 

މުގާބޭ ޒިމްބާބްވޭގެ ވެރިކަމުން ގަދަކަމުން ބާލާފައިވަނީ އެޤައުމުގެ ސިފައިން ކުރި މަސައްކަތުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މުގާބޭ އަވަހާރަވީއިރު އުމުރަކީ 95 އަހަރެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.