ކުޅިވަރު
އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ދިވެއްސަކަށް ދީމާ

އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ދިވެހި އެތުލީޓުގެ ޝަރަފު، ޓޭބަލް ޓެނިސް ތަރި، ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު މުބާރާތަށް ދީމާ ކޮލިފައި ވެފައިވަނީ ނޭޕާލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ދެކުނު އޭޝިއާ ކޮލިފިކޭޝަންސްގެ ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެނެވެ. މިއަދު ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ދީމާ ވާދަކޮށްފައިވަނީ ސްރީ ލަންކާގެ ބަންޑާރާ ބިމަންދީއާ އެވެ. ދީމާ މި މެޗުން މޮޅުވެފައިވަނީ 4-1 ސެޓުންނެވެ.

ދީމާ ވަނީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 11-8 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ފެށުން ރަނގަޅު ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ޖެހިގެން އައި ސެޓުން ގިނަ ގޯސްތަކެއް ހެދުމުގެ ސަބަބުން، އެ ސެޓު 11-7 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ބަންދަރާ އެވެ.

ނަތީޖާ އެއްވަރު ވުމާއެކު ދީމާ ވަނީ ޖެހިގެން އައި ސެޓުތަކުގައި އިތުރަށް ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން، ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު 13-11 އިން ދީމާ ވަނީ މެޗުގެ ތިން ވަނަ ސެޓު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ވާދަވެރި ސެޓެއް ކާމިޔާބު ކުރެވުމުން ލިބުނު ކޮންފިޑެންސާއެކު ދީމާ ވަނީ ޖެހިގެން އައި ދެ ސެޓުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ފަހު ދެ ސެޓު ދީމާ ކާމިޔާބުކުރީ 11-7 އަދި 11-5 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މިއާއެކު ދީމާ އަށް ވަނީ މިއަހަރު ޖުލައި މަހު ޕެރިސް ގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސް އިން ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top