ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބާއި ނައިބު ރައީސް ފާތިމަތު ޒޭނާ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ އަލުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ޝަހީބާއި ޒައިނާގެ މައްސަލަ މީގެ ކުރިންވެސް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމުން އަލުން އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލާފައިވަނީ މަޖިލީހުގައި އަލަށް އަމުލުކުރަން ފަށާފައިވާ ގަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ. 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީން އެމައްސަލަ އަލުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށްފޮނުވުމުން އެމައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށް ވޯޓަށް އަހާނެކަމަށެވެ. 

ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާ ކުރުމަށް އިހުމާލުވިކަމަށް ބުނެ ޝަހީބާއި ޒައިނާ ބްރޮޑްކޮމްގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާއިރު ބްރޮޑްކޮމްގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ސޮފްވާނާއި ނަބާހް ވަނީ ކޮމިޝަނުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.