ދުނިޔެ
މުޖާހިދުންގެ ހަމަލާތައް އަދިވެސް ކުރިއަށް

އިޒްރޭލުގެ އިސްތިއުމާރީ ސިފައިންނަށް ގައްޒާގައި ހަމާސް އާއި ފަލަސްތީނުގެ މުޖާހިދުން ދޭ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކޮށްފި ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެެވެ.

ގައްޒާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ޖަބަލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގެ އިރުމަތީގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހަމާސްގެ އަސްކަރީ ވިންގް އިއްޒުއްދީން އަލް ގައްސާމް ބްރިގޭޑްސް އިން ވަނީ ދެ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފަ އެވެ.

އެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލު ސިފައިންނަށް ނިސްބަތްވާ އެއް މެރްކާވާ ޓޭންކަށް ހަމަލާ އަމާޒުކޮށް ނައްތާލާފައި ވެއެވެ. ފަލަސްތީނުގެ އަލްގައްސާމް ހަނގުރާމަވެރިން ވަނީ ޕޮއިންޓް ބްލޭންކް ރޭންޖުގައި އިޒްރޭލުގެ ހަތް ސިފައިންގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާފަ އެވެ.

ފާއިތުވި ހަފްތާތަކުގައި އިޒްރޭލުގެ ވެރިކަމުން ދިން ހަމަލާތަކުގެ މައިގަނޑު ފޯކަސް ކަމަށްވާ އިރުމަތީ ރަފާގައި އިޒްރޭލުގެ ބުލްޑޯޒަރަކަށް އަމާޒުކޮށް ނައްތާލުމަށް ވެސް ޔާސިން-105 ރޮކެޓެއް މުޖާހިދުން ބޭނުންކުރި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑިމޮކްރެޓިކް ފްރަންޓް ފޯ ދަ ލިބަރޭޝަން އޮފް ފަލަސްތީނުގެ އަސްކަރީ ވިންގް އުމަރު އަލް ގައްސާމް ބްރިގޭޑްސް އިން ބުނީ  ރަފާގެ އަވަށްޓެރި ސަރަހައްދުގައި ފްރަންޓްލައިންގައި އޮތް އާމަރޑް ޕާސަނަލް ކެރިއަރެއް ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ވަނީ އިރުމަތީ ރަފާ ހިސާރުކޮށްގެން ތިބި އިޒްރޭލުގެ އިންފެންޓްރީ ފޯސްއަކާވެސް ކުރިމަތިލާފަ އެވެ.

އިސްލާމިކް ޖިހާދު ހަރަކާތުގެ އަސްކަރީ ވިންގެއް ކަމަށްވާ އަލް ގުދުސް ބްރިގޭޑްސްއިން ވެސް ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަރު މޯޓަރުތަކުން ރަފާ ހިސާރުކޮށްގެން ތިބި އިޒްރޭލު ސިފައިންނާއި އެމީހުންގެ މެޝިނަރީތަކަށް ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

4
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top