ފުޓްބޯޅައިގައި ނަސްލީގޮތުން ދިމާކުރުމާއި، ތަފާތުކުރުންތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ޔުއެފާ އީކުއަލް ގޭމް އެވޯޑް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ޔުއެފާ އިން ދީފިއެވެ.

ޑޯޓްމަންޑްގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުގައި އެ ކްލަބަށް މި އެވޯޑް ލިބުނުކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، އިނގިރޭސި ކްލަބު ބާންލޭގެ ސަޕޯޓަރެއްކަމަށްވާ ސްކޮޓް ކަންލިފް ހިލޭސަބަހަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ވެސް ޔުއެފާ އިން ވަނީ އެވޯޑެއް ދީފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި ބާންލޭ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް ބެލުމަށް ދުވެގެން އެތައް ހާސް ކިލޯ މީޓަރެއް ކަޑައްތުކޮށް، ޗެރިޓީީގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 60 ހާސް ޔޫރޯ ހޯދައިފައެވެ.

"ފުޓްބޯޅައިގައި ނަސްލީގޮތުން ދިމާކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޑޯޓްމަންޑުން ކުރަމުން އަންނަ ބުރަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް، އެކަން އަގުވަޒަންކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކެން." ޔުއެފާގެ ރައީސް އަލެކްސެންޑަ ކެފެރިން ބުންޏެވެ.

ޑޯޓްމަންޑްގެ ސީއީއޯ ހަންސް-ޔޯކިމް ވަޒްކޭ ބުނީ ޔުއެފާގެ ފަރާތުން އެ ކްލަބުން ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް އަގުވަޒަންކޮށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް ދިނުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަމުން ގެންދާނެކަމަށެވެ.

ޔުއެފާ އިން މި އެވޯޑް ދީފައިވަނީ ފްރާންސްގެ މޮނާކޯގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ގުރު ނެގުމަށް ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާއެއްގައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.