ކުޅިވަރު
ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް، ސިޓީ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމާ ގާތަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އިން ވިދިވިދިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

މި މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން، އެއް މެޗު އިތުރަށް ކުޅެ، ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީ 86 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. ސިޓީ ދެވަނައިގައި އޮތީ 85 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. މިއާއެކު، އާސެނަލް ކުޅުންތެރިންނާ ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ވާދަވެރި ޓޮޓެންހަމް އިން ސިޓީ މޮޅުވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓާލާތޯ އެދިއެދި އެވެ. ނަމަވެސް، ސިޓީ އިން ވަނީ މެޗުން މޮޅުވެ، 88 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލާފަ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ޓޮޓެންހަމްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުން ކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ޖެހިފައި ނުވާއިރު، ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިފައި ވަނީ ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެކެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ހަ މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ސިޓީ އިން ވަނީ ކުރިހޯދާފަ އެވެ. އެއީ ކެވިން ޑި ބްރޭނާ ދިން ޕާހަކުން އާލިން ބްރައުޓް ހާލަންްޑް ޖެހި ގޯލެކެވެ.

ސިޓީ އިން ލީޑު ނަގާފައިވަނިކޮށް، އެ ޓީމަށް އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ދިމާވީ 69 ވަނަ މިނެޓުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކީޕަރު އެޑަސަން އާއި ޑި ބްރޭނާ ބަދަލުކުރަން ޖެހުމުންނެވެ. ނަމަވެސް، އެޑަސަންގެ ބަދަލު ކުޅެން ނިކުތް ސްޓެފަން އޯޓޭގާ ވަނީ ސިޓީގެ ލީޑު ހިފެހެއްޓުމަށް މުހިންމު ދެ ސޭވް ކޮށްފަ އެވެ.

ޓޮޓެންހަމް އިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރިނަމަވެސް، ކާމިޔާބު ވާ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އެ ޓީމަށް ގޯލެއް ނުޖެހެނީސް، މެޗުގެ 91 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީ އިން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފަ އެވެ. ޖެރެމީ ޑޯކޫ އަށް އޭރިއާ ތެރެއިން ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ލިބުނު ޕެނަލްޓީ، ހާލަންޑް ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މި ސީޒަނުގައި ހާލަންޑް ޖެހި 26 ވަނަ ގޯލެވެ. މ

މެޗުން ބަލިވުމާއެކު ޓޮޓެންހަމް އަށް ވަނީ އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތު ގެއްލިފަ އެވެ. ހަތަރު ވަނަ ޓީމެއް ގޮތުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ލިބުނީ އެސްޓަން ވިލާ އަށެވެ.

ސިޓީ ވަނީ 88 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލާފަ އެވެ. ލީގު ޗެމްޕިއަން ކަށަވަރުވެގެންދާނީ އެންމެ ފަހު މެޗުންނެވެ. ފަހު މެޗުގައި ސިޓީ ވެސްޓް ހޭމް އާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ އިރު، އާސެނަލް ކުޅެން ޖެހޭނީ އެވަޓަން އާ އެވެ.

5
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top