ޓެގް އެޅުވުމަށްފަހު ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

އަދީބު ހުންނެވި ގޮޅީގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުމާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސް ފަރުވާދީފައެވެ.

އަދީބުގެ ފައިގައި ޓެގް އަޅުވާފައިމިވަނީ، މާލޭ ބަންދުގައި ހުއްޓަައި ފިލައިގެން އިންޑިއާ އަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި އިންޑިއާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އަދީބު ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

އަދި އެ މައްސަލައިގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދައުވާކޮށްފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.