ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އދ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށާއި، ގއ، އަތޮޅަށާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށެވެ. 

އެގޮތުން ހއ. އަތޮޅުން އދ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ހެނދުނު 08:00 ފެށިގެން 11:00 އާއި ހަމައަށެވެ. 

އަދި ގއ އަތޮޅުން އައްޑު ސިޓީއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ހެނދުނު06:10 ކުން ފެށިގެން 10:30 އަށެވެ. 

މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދުތަކަސް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއި އެކު ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 50 މޭލު ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. 

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ރޭ މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބޮޑު ބައެއްގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.