ގަވަރުނަރުގެ މަޤާމުން ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓާރު އަލީ ހާޝިމްގެ ނަން ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ފޮނުވައިފިއެވެ.

ގަވަރުނަރުގެ މަޤާމަށް އަލީ ހާޝިމްގެ ނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު، ހާޝިމަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ފުރަތަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރެވެ. 

ގަވަރުނަރުކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވަނީ އެމަޤާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ނަސީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.  

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.