ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

މި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 1273 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ކިރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތެއްގައި އެންމެ ގިނަ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި އަހަރުކަމަށް ވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.