ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ހިނގަމުން މިދާ ދައުރު ދިގުކުުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ މިހިނގާ ދެވަނަ ދައުރުގެ ހިނގާނީ ޖޫން 01 ކުން ފެށިގެން އޮގަސްޓް 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ވަނީ މަޖިލީހުގެ މިދައުރު ސެޕްޓަމްބަރު 05 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ދިގު ދަންމާލުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ދައުރު ދިގުކުރުމަށް 72 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވެއެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.