ބަޖެޓަށް އާއްމުދަނީ އިތުރުކުރާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް އެކަށައެޅިފައިނެތް ކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ، ބަޖެޓަށް އާއްމުދަނީ އިތުރުކުރާނޭ އެއްވެސް "ކްރިއޭޓިވް" ގޮތެއް ބަޖެޓުގައި ނުވާކަމަށެވެ. 

އާއްމުދަނީ ހޯދާނެ ގޮތްތަކަށް ބަޖެޓުގައި ހުރީ ޓީބިލް ވިއްކުމާއި ހިލޭ އެހީހޯދުމާއި ސްޓިކާ ޖަހައިގެން އާއްމުދަނީ ހޯދުންކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަދި، ސައީދު ވިދާޅުވީ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ދޭނެކަމަށެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.