ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެކިޔުކޭޝަން(ސީއެޗްއެސްއީ)ގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައިފިއެވެ.

ސަލްޓަން ޕާކު ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތައް ލިލީމަގުގައި ހުންނަ ސީއެޗްއެސްސީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވަނީ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރަ އެންޑް ރެސްކިޔުގެ ޓީމަކުން މިހާރު ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މިހާދިސާގައި އެ ސެންޓަރަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމެއްވެސް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއްވެސް ސާފުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.