ކުޅިވަރު
ބީޗް ގޭމްސް މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް ބާއްވައިގެން ފައިދާ ވާނެ: މިނިސްޓަރު ރާފިއު

ރާއްޖޭގައި ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ބީޗް ގޭމްސް މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި މުބާރާތެއް ބާއްވައިގެން ފައިދާ ވާނެ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ރާފިއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ، ބީޗުގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރުތައް ބާއްވަން އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމުން، އެ މަންޒަރު ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަޒީރު ވަނީ މިފަދަ ބީޗް މުބާރާތްތައް ބާއްވައިގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރާނެ ފައިދާއާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ވާހަކަ ދައްކަވާފަ އެވެ. އެގޮތުން، ޓީމުތަކުން ރަނގަޅު އެކޮމޮޑޭޝަން ހިޔާރުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ސްޕޯޓްސް ޑެސްޓިނޭޝަން އެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަޒީރު ވިދާޅުވީ، ބީޗްގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ކުލަބުތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ކަމަށާއި، މިފަދަ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމުން، އެ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކައިރި ގައުމެއްގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއްގެ ބީޗް ކޮމްޕޯނެންޓް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މިވަގުތު ދަނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ބީޗް ކުޅިވަރުތަކުގެ މުބާރާތެއް ހިންގަމުންނެވެ. އެ މުބާރާތުގައި ފުޓުބޯޅާ، ވޮލީ، ނެޓްބޯލް، ހޭންޑްބޯލް އަދި ބާސްކެޓްބޯލް ފަދަ އެތައް ކުޅިވަރުތަކެއް ހިމެނެ އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top