ދުނިޔެ
ޕުޓިން ޗައިނާއަށް ދަތުރު ކުރައްވަނީ

ދާދި ފަހުން ރަޝިޔާގެ ރައީސް ކަމުގެ ފަސް ވަނަ ދައުރަކަށް ހުވާ ކުރެއްވި ވްލަޑިމިއާ ޕުޓިން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގްއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެެ.

ޕުޓިން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ހަފްތާ ތެރޭގަ އެވެ. ޕުޓިން އެންމެ ފަހުން ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއާއި ބައްދަލުކުރެއްވިތާ އަހަރެއްވެސް ނުވާ ކަމަށް ސީއެންއެން އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. މިއީ ޗައިނާއާއި ރަޝިޔާގެ ދެމެދު އޮންނަ ހާރިޖީ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންދާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކަމަށް މަސްރަހު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޕުޓިން ޗައިނާއަށް ކުރައްވަނީ ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެކެވެ. ޕުޓިން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގަ އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ރަޝިޔާއާއި ހާރިޖީ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޗައިނާއަށް އެމެރިކާއާއި ފަރަންސޭސިވިލާތް ފަދަ ގައުމުތަކުން ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވަމުން އެބަދެ އެވެ. ޔޫކްރެއިންގައި ރަޝިޔާއިން ކުރަމުންގެންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހުޅަނގުގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ދަނީ ރަޝިޔާ އެކަހެރި ކުރަމުން ނެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top