އެސްޓީއޯގެ ލޯންޗެއް ހުޅުމާލޭ ނެރަށް އުރިއްޖެއެވެ.

"ޖަޒީރާ ނިއުސް"އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ލޯންޗު ހުޅުމާލޭ ނެރަށް އުރިފައިވަނީ މީގެ 20 ވަރަކަށް މިނެޓު ކުރިންނެވެ.

އަދި އެ ލޯންޗު ފުން ކުރުމަށް އެސްޓީއޯގެ ދޯންޏެއް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.