ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޖެހި އެންމެ ރީތި ގޯލަށްދޭ ފީފާ ފުސްކަސް އެވޯޑަށް ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ލޮސް އެންޖެލެސް ގެލެކްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އަބަދަށްފެހި ފޯވާޑް ޒްލަޓަން އިބްރާހިމޮވިޗް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެއެވެ.

ފީފާ އިން އިއުލާންކުރި މިފަހަރުގެ ލިސްޓުގެ ގަދަ 10 ގައި ހިމެނެނީ، ހަތް ފިރިހެން ކުޅުންތެރިންނާއި ތިން އަންހެން ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެގޮތުން، މިހާތަނަށް މި އެވޯޑް ދޭން ފެށިތާ 11 އަހަރު ތެރޭގައި މެސީ ހަތް ފަހަރު ނޮމިނޭޓްވެފައިވީނަމަވެސް އޭނާ އަށް މި އެވޯޑް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.

މިފަހަރުގެ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ އިތުރު ކުޅުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލަށްދޭ ޕުސްކަސް އެވޯޑް ހާސިލްކުރި އިބްރާހިމޮވިޗް އަދި އިޓަލީގެ ސަމްޕްޑޯރިއާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފަބިއޯ ކުއަގްލިއަރެއްލާ އާއި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އަންޑްރޮސް ޓައުންސެންޑް ހިމެނެއެވެ.

މިފަހަރުގެ ފީފާ ޕުސްކަސް އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ކުޅުންތެރިން:

  • މަތެއުސް ކުންހާ (އާރްބީ ލިޕްޒިގު)
  • ހުއާން ފެނާންޑޯ ކުއިންޓޭރޯ (ރިވަ ޕްލޭޓް)
  • ޒްލަޓަން އިބްރާހިމޮވިޗް (އެލްއޭ ގެލެކްސީ)
  • ލިއޮނަލް މެސީ (ބާސެލޯނާ)
  • އަޖާރަ އެންޗޫޓް (ކެމަރޫން ވިމެންސް)
  • ފަބިއޯ ކުއަގްލިއަރެއްލާ (ސަމްޕްޑޯރިއާ)
  • އެމީ ރޮޑްރިގޭޒް (ޔޫޓާ ރޯޔަލްސް)
  • ބިލީ ތޯމްސަން (ކްލިފްޓަންވިލް ލޭޑީސް އެފްސީ)
  • އަންޑްރޮސް ޓައުންސެންޑް (ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް)
  • ޑެނިއެލް ސޯރީ (ޑެބްރީޝެން)
0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.