ދުނިޔެ
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ އިންޓެލް އޮފިސަރެއް ގައްޒާ ހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިން

އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމައިގެ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިން ކަމަށް އެގައުމުގެ އަސްކަރީ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ކުރީގެ އިންޓެލް އޮފިސަރެއް ކަމަށްވާ ހެރިސަން މާން ބުނެފި އެވެ.

އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ތެރޭގައި 13 އަހަރު ހިދުމަތް ކުރި މާން ހޯމަ ދުވަހުގައި ލިންކްޑްއިން ސޯޝަލް ނެޓްވޯކުގައި އާންމުކުރި ސިޓީއެއްގައި ބުނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގައި އޭނާ އިސްތިއުފާ ދިން ސަބަބަކީ ގައްޒާގައި ޒަޔަނިސްޓް ވެރިކަމުން ހިންގި ޖަރީމާތަކަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ތާއީދު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

ޑިފެންސް އިންޓެލިޖެންސް އެޖެންސީ (ޑީއައިއޭ) ގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޭނާގެ އެކުވެރިންނަށް ނިސްބަތްކޮށް އޭނާ ބުނީ ހަގީގަތުގައި އިސްތިއުފާ ދިނި އިޒްރޭލުން ގައްޒާގައި ކުރާ ހަނގުރާމައަށް އެމެރިކާއިން ތާއީދު ކޮށްގެން ފަލަސްތީނަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން ލިބުނީ “އަހްލާގީ އަނިޔާ” އެއް ކަމަށެވެ.

ބައިޑަންގެ ވެރިކަމުގައި އިޒްރޭލަށް ދެއްވި ބަލައިނުގަނެވޭ ތާއީދުގެ ސަބަބުން ގައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ ލައްކައެއްހާ މައުސޫމް މީހުން މަރާލައި ބަނޑުހައިހޫނުކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި މި ޖަރީމާގައި އޭނާ އެއްވެސް ދައުރެއް ކުޅެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް މާން ބުންޏެވެ.

70
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top