ތައުލީމީ މަންހަޖު މުރާޖާކުރާ ގޮތާއި މެދު ޓީޗަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަންއިން ކަންބޮޑުވުން ފާާޅުކޮށްފި އެވެ.

ކަރިކިއުލަމް މުރާޖާ ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކެމްބްރިޖްގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ޓީމުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން މިހާރު ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ޓީޗާސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، ގައުމީ މަންހަޖު މުރާޖާކުރާއިރު ޓީޗަރުންނާ މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެޑިއުކޭޝަނުން އެކަން ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަންހަޖުގައި ހުރި މައްސަލަތައް އެންމެ ބޮޑަށް އެނގޭނީ ޓީޗަރުންނަށް ކަމަށާއި، ޓީޗަރުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ނުލައި މަންހަޖު މުރާޖާކުރުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމުގައި އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެޑިއުކޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، ކެމްބްރިޖްގެ ކޮންސަލްޓަންޓުން ކަރިކިއުލަމް ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށާއި، މަންހަޖު މުރާޖާ ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ފަހުން ޓީޗަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދާނެ ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.