ދުނިޔެ
އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އީރާނުގެ އޮފިޝަލުންތަކަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އީރާނުގެ އޮފިޝަލުންތަކަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެގައުމުން އީރާނުގެ އޮފިޝަލުންތަކަކަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅީ އީރާނުން މެދުއިރުމަތީގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގާތީ ކަމަށެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން މިއަދު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ އިސް އޮފިޝަލުންގެ ތެރޭގައި އީރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ރައްޒާ އަޝްތިޔާނީ އާއި އިސްލާމިކް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑް ކޯޕްސް (އައިއާރުޖީސީ) ގެ ކޮމާންޑަރު ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އެސްމާއީލް ގާނީ ހިމެނެ އެވެ.

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އީރާނުގެ މިސައިލް އަދި އަންމެނެޑް އެރިއަލް ވެހިކަލް (ޔޫއޭވީ) ޕްރޮގްރާމްތައް ތަރައްގީކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އީރާނުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ކުންފުނިތައް ހިމެނެ އެވެ. އީރާނުން މި ޓެކްނޮލޮޖީތައް ގިނަކޮށް، އެގައުމުގެ ޕްރޮކްސީތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުން މުޅި ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ތުހުމަތު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަމާޒުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 13 އޭޕްރީލްގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އިޒްރޭލާ ގުޅިފައިވާ (ޕޯޗުގީޒް ދިދަ ޖަހާފައިވާ) މަދަނީ އުޅަނދެއް އަތުލައިގަތް އައިއާރުޖީސީ ނޭވީ ހިމެނޭއިރު، އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ދަނީ ބޯޓާއި ފަޅުވެރިން ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލަމުން ނެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ވަނީ މިހާރު އީރާނާ ގުޅުން ހުރި 90 ފަރާތަކާއި އީރާނާ ގުޅުން ހުރި 100 ފަރާތަކަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފަ އެވެ.

މި ފިޔަވަޅަކީ، އޭޕްރީލް މަހު އީރާނުން އިޒްރޭލަށް ދީފައިވާ ޑްރޯން އަދި މިސައިލް ހަމަލާއަށް ފަހު، ފާއިތުވި ހަފްތާތަކުގައި ހުޅަނގުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން އީރާނާއި ދެކޮޅަށް އެޅި ފިޔަވަޅާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top