މިފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ޗެލްސީ އިން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވި ބެލްޖިއަމްގެ ހުނަރުވެރި ވިންގާ އެޑެން ހަޒާޑަށް ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެ ޓީމު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނުކުޅެވެނޭއެވެ.

ހަޒާޑަށް އަނިޔާވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ފަރިތަކުރުންތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، ރެއާލްގެ މެޑިކަލް ޓީމުން ހެދި ޓެސްޓުތަކަށްފަހު އޭނާގެ ވާތު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ލީގުގައި ސެލްޓާ ވިގޯއާ ދެކޮޅަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެކަން ރެއާލްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ރެއާލުން މި ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކުގައިވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާ ހަޒާޑަށް އަނިޔާވުމުން އެ ޓީމުގައި އޭނާ ނެތްތަން ފޫބައްދައިދޭނެކަމަށް ބެލެވެނީ ބްރެޒިލްގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ވިނީޝަސް ޖޫނިއާ ނުވަތަ ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް އެވެ. މީގެއިތުރުން، ރެއާލްގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ގަވާއިދުން ޖާގަ ނުލިބޭތީވެ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ނިންމި ގަރެތު ބޭލްގެ އިތުރުން ލޫކަސް ވަޒްކޭޒް ވެސް އެ މަގާމަށް ކުޅުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އާ ސީޒަނަށް ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ނިކުންނަ ރެއާލަށް ޕްރީ-ސީޒަންގައި މާއެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައިނުވާއިރު، ބައިކޮޅަށް ގިނަ ގޯލްތަކެއް ވަނުމުން ފުޓްބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ޑިފެންސްލައިނާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. 

ރެއާލްގައި މިވަގުތު އަނިޔާގެ އެކި މައްސަލަތައް ހުރުމުން ލީގުގެ ކުރީކޮޅު އެ ޓީމު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗުތަކުގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު ފެނިގެންނުދާނެއެވެ. އެގޮތުން، އެ ޓީމުގައި މިވަގުތު އަނިޔާގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި، ފޭލަންޑް މެންޑީ އާއި ރޮޑްރީގޯ ގޮއެސް އަދި މާކޯ އަސެންސިއޯ ހިމެނެއެވެ. 

މީގެއިތުރުން، ސާބިއާގެ ފޯވާޑް ލޫކާ ޖޮވިޗް ވެސް އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޕްރީ-ސީޒަންގައި އެ ޓީމު ކުޅުނު ގިނަ މެޗުތަކުގައި ބައިވެރިނުވާތީވެ، ފިޓްނަސް ދަށްވުމުން ސެލްޓާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑައެވެ. އަދި ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުން އެ މެޗުގައި ސްޕެއިނުގެ ފުލްބެކް ޑެނީ ކަރްވަހާލް އަށް ވެސް ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

ސެލްޓާއާ ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް ކުޅޭ މެޗު ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ރާއްޖޭގަޑިން 20:00 ގައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.