ފުލުހުންގެ ސައިކަލަކަށް ގެއްލުން ދިންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އދ. މަހިބަދޫއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މަހިބަދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. 

އަދި އެމީހާ ހައްޔަރުކުރީ ފުލުހުންނަށް އިންޒާރުދީ ސައިކަލަކަށް ގެއްލުންދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައިކަމަށެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.