ޚަބަރު
މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ގަތަރަށް ކުރި ދަތުރު ނިންމާލައިފި
ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓަރު އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، މޫސާ ޒަމީރު މި މަހުގެ 11-13 އަށް ގަތަރަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި އެވެ.

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މިއީ ރާއްޖެެއާއި ގަތަރާ ދެމެދު އޮންނަ ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވަނީ ގަތަރުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި މިނިސްޓަރު އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  ޝެއިހް މުހައްމަދު ބިން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް ތާނީ އާއި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި މިހާރު އޮތް ގުޅުން މުރާޖައާކޮށް އިތުރަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފަ އެވެ. މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަމާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް ގާއިމްކުރެވޭނެ ކަމުގެ އިތުބާރު ފާޅުކުރައްވާފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ޒަމީރާއެކު މި ދަތުރުފުޅުގައި ބައިލެޓަރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޑރ. ހާލާ ހަމީދާއި، އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް ޑރ.ފަޒީލް ނަޖީބާއި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ލަމްހާ ސަލީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top