ކުޅިވަރު
އިންޓަ މިލާނާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ވަރަށް ފުރިހަމަ: ރާފިއު

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްލެއިންގް ވިތް ކޮރަލް ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ބުރު ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ރާފިއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އިޓަލީ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރު، އިންޓަ މިލާން ފުޓްބޯޅަ ކުލަބާއި, އިޓަލީގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މިލާނޯ ބިކޯކާ އާއި ޔުއެފާ ފައުންޑޭޝަން ފޯ ޗިލްޑްރަން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި 200 އެއްހާ ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން ކުދިންނަށް ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ތިމާވެއްޓާއި ފަރުތަކުގެ ވެށި ރައްކާތެރިކުރަން ދަސްވެގެން ދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ރާފިއު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި މިއީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 8,000 މުރަކަ, ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން އިންދުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ފުޓުބޯޅައިގެ ތެރެއިން ކުދިންނަށް ފަރުތަކުގެ މުހިންމުކާއި, އެކަމުގެ އިލްމު މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ދަސްކޮށްދޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަރުތައް އަލުން އިއާދަ ކުރުމަކީ ފަރުދުންގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި މިކަން ކުރުމަކީ ކުދިންގެ ޝައުގުވެރިކަން ޖައްސުވަން އުނދަގޫ ކަމެއްކަން މިނިސްޓަރު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އިންޓަ މިލާނުން ޔޫތް ލެވެލްގެ ކުޅުންތެރިން ތަމްރީނު ކުރުމަށްޓަކައި 30 ގައުމެއްގައި މިހާރުވެސް މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގަ އެވެ. ރާއްޖެއަކީ އިންޓަ މިލާނުން މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ 31 ވަނަ ގައުމެވެ.

އިންޓަގެ ކެމްޕަސްގެ ހާއްސަ ކަރިކިއުލަމްގެ ތެރެއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ކޮންމެ ރަށަކުން 20 ކުދިން ބައިވެރިކުރާނެ އެވެ. އެއީ ދެ ޖިންސުން ވެސް ކުދިންނަށް ފުރުސަތު ފަހިވާ ގޮތަށެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top