ޚަބަރު
ރެޑްވޭވް ސަލީމް: އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވަން އެނގުނީ ދައުރު ނިމުނީމަ؟
އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަލީމް)

އެމްޑީޕީއަށް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވަން ވާހަކަދައްކަން އެނގުނީ ދައުރު ނިމުނީމަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމް (ރެޑް ވޭވް) ސަލީމް ސުވާލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ސަލީމް މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދެއްކެވި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ނިޔާޒު ދެއްކެވި ވާހަކައަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ނެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް ބާރުވެރިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 33 އިންސައްތަ ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނިޔާޒެކޭ އެއްގޮތަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްވެސް ވަނީ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައްވާ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުސަތު ނުލިބުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފަ އެވެ. މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ލިބުނު އެންމެ ފަހު ފުރުސަތުގައި ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުތަކުގައި ފައިސާގެ ރޯލް ބޮޑުވެ، އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ފުރުސަތުތައް ކުޑަ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު، ރޮޒެއިނާ ވަނީ ދެން މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިނުލައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެއްވި އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ 3 އަންހެނުން ނެވެ. 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި 4 ދާއިރާއެއްގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވާފައިވަނީ އަންހެން ބޭފުޅުން ނެވެ.

މި އަަހަރު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ސަރުކާރުގެ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެކެވެ. އެގޮތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކޮއްކޯފުޅު ފާތިމަތު ސައުދާ ކާމިޔާބު ކުރެއްވިއިރު މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ އަސްމާ ރަޝީދު (އަސްމާއްތަ) އެވެ. އަދި ހުރާ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތީ އަނާރާ ނައީމެވެ. އަނާރާ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ނަމަވެސް ނިކުންނެވީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު ތާއީދަކާއިއެކު އެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި މުޅި ޖުމްލަ 41 އަންހެން ބޭފުޅުން ވާދަ ކުރެއްވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިހާރުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަނބަލުން ވަނީ ނާކާމިޔާބީއާއި ކުރިމަތިލައްވާފަ އެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top