މާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓުނު ލަކުޑިބުރިއަކުން ޖެހި ކާރަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކޯރުކެނޑިމަގު ރައުންޑްވަން ބުކްޝޮޕް ކައިރީ ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ލަކުޑިބުރިއެއް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދު ދިގުމިނުގައި ހަފޫޓް އަދި ފުޅާމިނުގައި ފޫޓެއް ހުރި އެ ފިލާގަނޑުން ޖެހި ކާރެއްގެ ފަހަތު ބަފަރު ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.