ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެނުކު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސައިން) އީދު ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދާއިރާގެ 5 ކުއްޖަކަށް ސްކޯލާޝިޕް ހަމަޖައްސައިދެއްވައިފިއެވެ.

އަނދުން ހުސައިން ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އަނދުން ހުސައިން ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ސްކޯލާޝީޕް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ސައިރެކްސް ކޮލެޖުން ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން މާސްޓާޒް ލެވެލްއަށް ކިޔެވުމުގެ 2 ފުރުސަތާއި ބެޗްލާޒް ލެވެލަށް ކިޔެވުމުގެ 1 ފުރުސަތުގެ އިތުރުން ޑިޕްލޮމާއަށް ކިޔެވުމުގެ 2 ފުރުސަތު ސްކޯލާޝިޕްގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ޓްވީޓްގައި ވެއެވެ. 

އަނދުން ހުސައިން ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު އެކި ކުދިންނަށް ހޯދައިދީފައިވާއިރު، މިފަހަރުގެ ސްކޯލާޝިޕްތަކަކީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތެއްކަމަށް މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.