ޚަބަރު
ދިރާސީ އާ އަހަރާއެކު ހުރިހާ ކްލާސްރޫމެއް އޭސީ ކުރަން ފަށަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ދިރާސީ އާ އަހަރާއެކު ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގެ ކްލާސްރޫމްތައް އޭސީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ފައްޓަވާނެކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިސްމާއިލް ޝަފީއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގަ އެވެ. ދިރާސީ އާ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫތަކަށް އަލި އަޅުއްވާލައްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގެ ކްލާސްރޫމުތައް އޭސީކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގެ ކްލާސްރޫމްތައް އޭސީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މި މަހުގެ ތެރޭފައު ފަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ނިންމާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މި މަޝްރޫ ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކޮމިއުނިޓީ ބޭސް މަޝްރޫއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު މިފެށޭ ދިރާސީ އަހަރު ތައުލީމީ ނިޒާމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއްވަނީ ރޭވިފައި.

މީގެ އިތުރުން މުދައްރިސުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ގައުމީ ޕްރޮގްރާމް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމާއެކު މުދައްރިސުންނަކީ ގަދަރުވެރި ބައެއްކަމުގައި ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްވެސް ފެށޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަމައެއާއެކު ޓީޗަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝަކުވާ ކަމަށްވާ، ރަސްމީ މަސައްކަތު ވަގުތުގެ ބޭރުން ސްކޫލުގައި މާ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހުން ހައްލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top