ކުޅިވަރު
ލެވަކޫސަނުން ބަލިނުވެ 50 މެޗު ފުރިހަމަކޮށްފި

ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބޯކަމް ބަލިކޮށް، ޗެމްޕިއަން ބަޔާ ލެވަކޫސަނުން ބަލިނުވެ 50 މެޗު ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ބޯކަމްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ލެވަކޫސަން މޮޅުވީ 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ 15 ވަނަ މިނެޓުގައި ބޯކަމްގެ ފެލިކްސް ޕަސްލަކް އަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކުމާ ގުޅިގެން މެޗުގެ ބޮޑު ބައި އެ ޓީމުން ކުޅެން ޖެހިފައިވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު އެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ހަތަރު މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ލެވަކޫސަން އަށް ކުރިހޯދައިދިނީ ޕެޓްރިކް ޝިކް އެވެ. އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބުކޮށް، އެ ޓީމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައިވަނީ ވިކްޓާ ބޮނިފޭސް އެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެންވެސް، ލެވަކޫސަން ފަރާތުން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިފަ އެވެ. އެ ޓީމުން ކުޅުނީ ގިނަ ގޯލުތަކެއް ޖަހައި، ލީޑު ފުޅާކުރުމަ ށެވެ. އެގޮތުން، މެޗުގެ 76 ވަނަ މިނެޓުގައި އަމީނޭ އާދިލް ޖެހި ގޯލާއެކު އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފަ އެވެ. މެޗު ނިމެން ކައިރި ވެފައިވަނިކޮށް އެ ޓީމުގެ ފަހު ދެ ގޯލު ޖެހީ ޖޯސިޕް ސްޓެނިސިޗު އަދި އެލެކް ގްރިމަލްޑޯ އެވެ.

މިއާއެކު ލެވަކޫސަން އިން ބަލިނުވެ 50 މެޗު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާއިރު، އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ، ތިން ތަށި ހޯދުމާ ދޭތެރޭ އޮތީ ތިން މެޗެވެ. އެއީ ލީގު ފަހު މެޗާއި، ކަޕުގެ ފައިނަލް އަދި ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލް އެވެ.

5
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top