ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުސާ މަނިކްގެ ބޭބެ އިބްރާހިމް މަނިކް (ރީކޯ އިބްރާހިމް މަނިކް) ނިޔާވެއްޖެއެވެ. 

ރީކޯ އިބްރާހިމް މަނިކް ނިޔާވެފައިވަނީ ރޭ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. 

ރީކޯ އިބްރާހިމް މަނިކްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު އަސުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައެވެ. 

އަދި މި ކަށުނަމާދުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ބައިވެރިވުމަކީ އާއިލާގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.