ޝީޝާ ހިންގާ ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީގެ އޮފީސް ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރާއި ދިވެހި ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

ފުލުހުން  ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީގެ އޮފީސް ފަޅާލައިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ކަމަށާއި އެތަން ފަޅާލައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރާއި ދިވެހި ރުފިޔާ ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ކިހާ އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފަ އެއް ނުވެއެވެ.

ޝީޝާ އޮފީސް ފަޅާލައިފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ބޮޑެތި ވައްކަންތަކެއް ކޮށްފައެވެ. 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޮޑު އީދާއި ދިމާކޮށް މާލޭގައި ވައްކަމާއި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.