ދުނިޔެ
އިނގިރޭސިވިލާތުންވެސް އިޒްރޭލަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކުރުން މަޑުޖައްސަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިޒްރޭލަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކުރުން މަޑުޖައްސާލާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި އެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑޭވިޑް ކެމަރަން ވިދާޅުވީ އާންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ރަފާގައި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށާއި އެކަން އިޒްރޭލުން އިނގިރޭސި ސަރުކާރަަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިނގިރޭސިން ހަތިޔާރު އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުން ކުރިއަށް ގެންދާކަން ވެސް އޭނާ ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. ކެމެރަން ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކުރުން ހުއްޓާލައިފިއްޔާ ހަމާސް އިތުރަށް ބާރުވެރިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، އިނގިރޭސިވިލާތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިޒްރޭލަށް ހަތިޔާރު ވިއްކުން ހުއްޓާލުމަށް އެގައުމުގެ ލޭބާ ޕާޓީން ގޮވާލާފައި ވެއެވެ. ލޭބާ ޕާޓީން ބުނީ އެޕާޓީން “ރަފާގައި އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާއަކާ ދެކޮޅު ހަދާތާ މަސްތަކެއް ވެފައިވާއިރު، އެކަން ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ސާފުކޮށް ބުނެފައިވާ” ކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ގިނަ ބޭފުޅުން ރަފާގައި އިޒްރޭލުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނާއި ގުޅޭގޮތުން ހިޔާލުތަފާތުވެފައިވާއިރު އެމެރިކާއިންވެސް ވަނީ ރަފާގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނާއި ގުޅޭގޮތުން ދެކޮޅު ހަދާފަ އެވެ. އަދި އިޒްރޭލުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އިޒްރޭލަށް ހަތިޔާރު ސަޕްލައި ކުރުން ހުއްޓާނެ ކަމަށް އިންޒާރުދީފައި ވެއެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top