ދުނިޔެ
ހަނގުރާމަައިގައި 500 މެޑިކަލް ސްޓާފް މަރުވެއްޖެ: ގައްޒާ ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ފޮޓޯ: އައިއާރްއެން އެޖެންސީ

7 އޮކްޓޫބަރުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ގައްޒާގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަައިގައި 500 ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިން ޝަހީދުވެއްޖެ ކަމަށް ގައްޒާ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ގައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލުން ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ ހަނގުރާމަ ފެށި ފަހުން 500 ޑޮކްޓަރުންނާއި ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން ޝަހީދުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި ހަތް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި ބޮން ގޮއްވުމުގެ ކެމްޕޭނުގައި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި 138 ނަރުހުން ހިމެނޭ ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ގައްޒާގައި ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މެޑިކަލް ޓީމްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުއަށް އެ މިނިސްޓްރީން ގޮވާލައިފައި ވެއެވެ.

ގައްޒާގެ ދިފާއީ ބާރު ނެތް ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ޒަޔަނިސްޓް ވެރިކަމުން ކުރި ހަނގުރާމައަށް 219 ދުވަސް ފާއިތުވެ، ފަލަސްތީނުގެ ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 35،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފަ އެވެ.

ގައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވެސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު އިޒްރޭލު ސިފައިން ވަނީ އަށް ޖަރީމާއެއް ހިންގައި އިތުރު 63 މީހުން ޝަހީދުކޮށް 114 މީހުން ޒަހަމްކޮށްލާފަ އެވެ.

އޮކްޓޫބަރު ހަތްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޒަހަމްވި މީހުންގެ އަދަދު 78،755 އަށް އަރާފައިވާއިރު އިތުރު އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ހިސާބު އަދަދުނުކުރެވި އެބަތިބި ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top