ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު ދިރިއުޅުއްވާ އެޕާޓްމަންޓަށް ފުލުހުންވަދެ ބަލާ ފާސްކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އަދީބު މިވަގުތު ހުންނެވީ ދިބެހި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ. މާދަމާ އޮންނަ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް އަދީބު ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރާނެއެވެ.

އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ.......

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.