މާފަންނު ގެއަކުން ކުއްޔަށްދިން އެޕާޓްމެންޓެއް ބިންދައިގެން ގޮސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މި ފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭކަން ފުލުހުންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބިންދައިގެންގޮސްފަައިވަނީ މ. ވެލީ ހައުސް ނަމަކަށް ކިޔާ ގެއެއްގެ އެޕާރޓުމަންޓެކެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.