ސްޓީކާ ޖަހާ މައްސަލައިގައި ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރުން އަންނަ ހަފްތާއަށް ތާވަލްކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ނަހުލާ އެދިވަޑައިގަންފިއެވެ.

މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، މަޖިލީހުގެ އަމީންއާއްމު ފާތިމަތު ނިއުޝާ ވިދާޅުވީ، ނަހުލާ ހާޒިރުކުރުން އަންނަ ހަފްތާއަށް ތާވަލް ކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން މިއަންނަ ހަފްތާގެ ދުވަހަކަށް މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ހާޒިރުކުރުމަށް ތާވަލް ކުރާނެ ކަމަށް ނިއުޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭގައި ޕާކިން މައްސަލަ އަށް ހައްލު ނުހޯދައި ފުލުހުން ސްޓިކާ ޖަހަމުން އަންނަ މައްސަލައިގައި ސުވާލުކުރުމަށެވެ. 

އެކަމަނާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރެއްވުމަށް އެދި މިދިޔަ މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ހުށަހެޅުއްވީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.