ނ. ހޮޅުދޫ ފެން ހިންދާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރުން ހޮޅުދޫގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަން، އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، އިންޑިއާގެ ކެނޭޑިއަން ކްރިސްޓަލައިން ވޯޓާ ލިމިޓެޑާއެވެ.

ހޮޅުދޫގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަން، ސަރުކާރާއި އަދި އިންޑިއާގެ އެކުންފުންޏާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަން މިއަދު ވަނީ އެންވައިރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގައި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް  ބާއްވާފައެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަނެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލު ކުރި އިންޑިއާ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ލީގަލް ރެޕްރެސެންޓޭޓިވް ހަމްދޫން އަނީސެވެ.

އެ މަޝްރޫއު 10 މަސް ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެފައި ވާއިރު، ދައުލަތުން ވަނީ އެކަމަށް 6،56 މިލިއަަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.