ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފަސް ވަނަ މާސްޓަ ފްލޭން އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް އިފުތިތާހު ކުރުން މާދަމާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާނެ އެވެ.

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ އެ އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ތިން ރައީސަކު ވާހަކަފުޅު ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބުދުލްގައްޔޫމާއި ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

ތިން ރައީސުންގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އިސް ފަރާތްތަކުން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތާއި، އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރު ކުރާ ހާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނާއި، ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބައިތިއްބާ "ބީޗް ސްކައުޓް" އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމް ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް އިފުތިތާހު ކުރުންވެސް އޮންނާނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަ ޕްލޭން އިފްތިތާހު ކޮށްފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ. އެ ޕްލޭން ހަދާފައި ވަނީ 2013 އިން 2017 ގެ ނިޔަލަށް ކުރަން ހާއްސަ ކަންތައްތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.