މިހާރު މޮރިޝަސްގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ ވިމެންސް ސިންގަލްސް ސެމީ ފައިނަލުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އާއި އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

މިއާއެކު، ރާއްޖޭން މި ގޭމްސްގައި ހޯދުމަށް އަމާޒުހިފި 15 މެޑަލް ވަނީ ހާސިލްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، މި ފަހަރުގެ ގޭމްސްގައި މިހާތަނަށް އައިއިރު ރާއްޖޭގެ އެތުލިޓުން ތިން ރަން މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފައިވާއިރު އަދި ކުރިއަށް އޮތް ޓީޓީގެ ވިމެންސް ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި އިތުރު ރަން މެޑެއްޔެއް ލިބޭނެކަން މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

މިފަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީގައި ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިދީފައިވަނީ ޓީޓީ އިންނެވެ. އެގޮތުން، މިހާތަނަށް އައިއިރު ރާއްޖޭން ކާމިޔާބުކުރި ތިން ރަން މެޑެލްގެ ތެރެއިން ދެ މެޑެލް އެ އިވެންޓުން ހޯދާފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ތާރީޚީ ސިންގަލްސް ފައިނަލް މެޗާއެކު އިތުރު ރަން މެޑެއްޔެއް ލިިބިގެންދާނެއެވެ.

މިއަދު ކުޅެވުނު ޓީޓީ ސިންގަލްސް ފައިނަލުން ދީމާ އަދި ރަފާ ވެސް ޖާގަ ހޯދީ މޮރިޝަސްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން، ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ދެ ސެޓު މޮރިޝަސްގެ އެއްވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ 11-8 އިން ގެންދިޔައިރު، ޖެހިގެން އައި ދެސެޓު ދީމާ ގެންދިޔައީ 11-5 އަދި 11-3 އިންނެވެ. ފަސްވަނަ ސެޓު 11-9 އިން މޮރިޝަސް ކުޅުންތެރިޔާ ގެންދިޔައިރު، ހަ ވަނަ ސެޓާއި ހަތް ވަނަ ސެޓު 11-2 އަދި 11-5 އިން ގެންގޮސް ދީމާ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ވިމެންސް ސިންގަލްސް އިވެންޓުގައި ކުޅެވުނު ދެވަނަ ސެމީގައި، ރަފާ އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ދެ ސެޓު 11-6 އަދި 11-3 އިން ގެންގޮސްފައިވަނިކޮށް، މޮރިޝަސްގެ ކުޅުންތެރިޔާ ވަނީ 11-7 އިން ތިންވަނަ ސެޓާއި ހަތަރުވަނަ ސެޓު ގެންގޮސް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. ދެން ޖެހިގެން އައި ސެޓު 11-4 އިން މޮރިޝަސްގެ ކުޅުންތެރިޔާ ގެންދިޔަނަމަވެސް، ރަފާ ވަނީ 11-6 އަދި 12-10 އިން ފަހު ދެ ސެޓް ކާމިޔާބުކޮށް ތާރީޚީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.