ސްރީލަންކަން އެއާލައިނުން ޓޯކިއޯ ސިޓީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

އެ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖަޕާންގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުން ކުރާ ނަރީތާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށެވެ.

ޓޯކިއޯ އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހަފްތާއަކު ހަތަރު ދުވަހު އެވެ. 

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާ ލިސްޓުގެ ނުވަ ވަނައިގައި އޮތް ޖަޕާނުގެ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްބޫލު ކަމެއް ލިބިފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޑައިވް ޕޮއިންޓްތަކަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.