ކުރިއަށް އޮތް އޯގަސްޓް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޕެނިޝް ލަލީގާ އަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ދިމާވެފައިވާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާ ހުރެ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން، ރެއާލުން އެމެރިކާ އަށް ކުރި ޕްރީ-ސީޒަން ޓުއާގައި އެންމެ ފަހުން އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ސްޕެއިނުގެ އިތުބާރު ވިންގާ މާކޯ އަސެންސިއޯ އަށް އަނިޔާވެފައިވާއިރު، މިވަގުތު އެ ޓީމުގައި އަނިޔާގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އަލަށް ގުޅުނު ފޭލަން މެންޑީ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ބްރާހިމް ޑިއާޒް ހިމެނެއެވެ.

ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިދާން ބުނީ އަސެންސިއޯ އަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް ނުވަ މަސްދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުމުން، އޭނާ ނެތްތަން ފޫބައްދާނީ ކޮން ކުޅުންތެރިއެއްކަމާމެދު ނުވިސްނާކަމަށާއި، އަސެންސިއޯގެ އަނިޔާގެ ސަބަބުން މުޅި ޓީމަށް ވެސް ފުން ހިތާމައެއް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އެކަމަކު ރެއާލްގެ އަމާޒަކީ ޓީމުގައި މިވަގުތު ތިބި ކުޅުންތެރިންނާއެކު ޕްރީ-ސީޒަންގައި ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވުންކަމަށެވެ.

އެކަމަކު، ރެއާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ވޭލްސްގެ ވިންގާ ގަރެތު ބޭލް އަށް އެކްލަބުގައި މުސްތަގްބަލެއް ނެތްކަމަށް މީގެކުރީން ޒިދާން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެންމެފަހުން ނޫސްވެރިން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރި ސުވާލުތަކެއް ޖަވާބެއްދީފައެއްނުވެއެވެ. އޭރު، ޒިދާން ވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ބޭލް އެ ޓީމު ދޫކޮށްލުންކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް، އަސެންސިއޯ އަށް ލިބުނު އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ރެއާލުން ބޭލް ވިއްކާލާނެކަމާމެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

ރެއާލުން މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ޕްރީ-ސީޒަން މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން، ކުރިއަށް ދެން އޮތީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމެރިކާގެ ނިއު ޖާޒީގައި ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.