ޚަބަރު
އެސްއީޒެޑް ދެ މަޝްރޫއުއެއް ދުބާއީ ކުންފުންޏަކަށް
ފޮޓޯ: ކ. ފުނަދޫ

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް ސާވިސަސް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް) އަށް ހާއްސަ ދެ ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީކުރަން ރާއްޖެއާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ފްރީ ޒޯން އޮތޯރިޓީ (އިފްޒާ) އިން އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއި އިފްޒާއިން މިއަދު މި އެއްބަސްވުމުގައިި ސޮއިކުރީ އެކަމަށްޓަކައި މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާއެއްގަ އެވެ. މި ހަފްލާގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދާއި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ފައިސަލްއާއި ސަރުކާރުގެ މަތީފަޑީގެ އެހެން އިސްވެރިންނާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު އެވެ. އިފްޒާގެ ފަރާތުން އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން މާޓިން ޕިޓާސަން އެވެ.

ދުބާއީގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އިފްޒާއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކ. ފުނަދޫ އާއި އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން ތަރައްގީކުރުމަށެވެ.

މި ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ސައީދު ވަނީ ފުނަދޫގައި މީގެ ކުރިން އެސްޓީއޯއިން ހިންގަމުންދިޔަ ފިއުލް ފާމް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ވަރަށް އަވަހަށް އެތަނުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފައިނޭންޝަލް ސެންޓަރެއް ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތުދެއްވާފަ އެވެ. އެމަސައްކަތުގެ ދަށުން ފިއުލް ފާމް ވަރަށް އަވަހަށް މާލެ ކައިރީގެ އެހެން ފަޅަކަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ 5 އަހަރު ތެރޭގައި ފައިނޭންޝަލް ސެންޓަރުގެ އިމާރާތް އެޅި، ފުނަދޫއާއި ހުޅުލެ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ބްރިޖާއި އެއްކޮށް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރަށްވެސް، އިހަވަންދިއްޕޮޅު އިކޮނޮމިކް ގޭޓްވޭ މަޝްރޫއުގައި އިފްޒާގެ ތަޖުރިބާގެ އެހީ ބޭނުންކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އިންވެސްޓަރުން ގެނެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އެތަނުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށްވެސް ނިންމާފައި ވެއެވެ.

6
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top